Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

preklad
kovacpeter
Ak ma pozvete,prídem
v keltskom odeve aj
s vyhňou, 9.7.2016

Píšte na :
peter.trvalec@gmail.com
d1r2u3i4d5
Ahojte. Teší nás, že aj tento rok sa nám podarí uskutočniť Živý Starovek na Havránku. Akcia sa koná 9.7.2016 od 10.00 - 17.00. Budú pomenené niektoré organizačné veci ale to vás budeme priebežne informovať . Každopádne veľmi sa tešíme, že sa uvidíme.
Nový príspevok
nick
text
Odpíšte číslo

                  

    

                 VAE VICTIS - BEDA PORAZENÝM

 

          Názov združenia pochádza z výhražného výroku, ktorý je pripisovaný galskému náčelníkovi Brennovi (Brennus), ktorý v roku 387 pr. Kr. porazil Rimanov a dobyl Rím s výnimkou hradu na Kapitole. Odchod svojho vojska pritom podmienil veľkým výkupným, Rimania, ktorí dostali možnosť vykúpiť svoje životy zlatom, začali protestovať s tým, že sú podvedení a keltské váhy na váženie zlata nie sú v poriadku. Ako odpoveď vytiahol Brennus svoj meč, hodil ho na misku váh a vyslovil daný výrok. Týmto potupným gestom ukázal Rimanom kto určuje pravidlá.
 

 
Na základe spoločných záujmov o históriu a hlavne o obdobie datované pred naším letopočtom, prevažne o kultúru Keltov, vzniklo v r. 2004 občianske združenie, ktorého cieľom je
 
 
 
OŽIVENIE REMESIEL A TRADÍCIÍ
 
A UKÁŽKY BEŽNÉHO ŽIVOTA
 
NA  NAŠOM UZEMÍ Z OBDOBIA 
 
300-100 rokov p.n.l.
 
 
 
Rok 2004
V tomto období bola činnosť skupiny zameraná prevažne na štúdium histórie a spoznávanie daného obdobia, hlavne prostredníctvom literatúry z Matice Slovenskej a so spoluprácou s kult. inštitúciami.V máji v spolupráci s Lipt. Múzeom v Ružomberku vznikol program v Archeoskanzene Havránok na Liptovskej Mare, určený pre deti zákl. škôl, pod názvom „Oživená História“ kde mali možnosť deti vidieť priame ukážky niektorých remesiel, s možnosťou si vyskúšať všetko vlastnoručne,k tomu boli poskytnuté odborné prednášky na jednotlivé témy: remeslá, boje, viera a mytológia.  V júni a v júli boli uskutočnené dve podujatia pre verejnosť, obidve tiež na Havránku, kde okrem našej skupiny mali účasť aj naši priatelia z Česka, skupina Boiové a Fergunna, jednalo sa o celodenné vystúpenie s ukážkami remesiel a bojov (BaF) a s ukážkami „keltskej obety“ , kde boli ukážky obetovania človeka (VV). Okrem toho boli poskytnuté aj ukážky stredovekého boja skupinou Družníci Rytiera Donča. Rovnako v tomto roku sme sa zúčastnili aj detskej akcie v Zuberci pod názvom „Elá Hop“ kde skupina predviedla ukážky remesiel a poskytla prednášky prípadným záujemcom. Všetky tieto akcie mali veľký ohlas u divákov a návštevníkov a rovnako aj detské akcie u pedagógov, o veľkom záujme svedčí aj reportáž denníka Nový Čas, kde skupina a samotná akcia dostala priestor na celej strane s farebnou potlačou a tiež aj záujem Slovenskej Televízie, ktorá s nami nafilmovala na mieste reportáž do Týždenného regionálneho spravodajstva a ktorá aj bola odvysielaná na STV2.
 
Rok 2005 začal rovnako ako rok predtým podujatím pre základné Školy na Havránku, obohatený s novým  programom a o ďalšie remeslá. Rovnako ako minuloročná mala aj táto akcia veľký ohlas u pedagógov a niekedy až priveľký záujem detských divákov, mnohé z deti účinkujúcich svojimi otázkami až vyčerpali. V letných mesiacoch to boli opäť programy na Havránku určené pre verejnosť aj za spoluúčasti skupín z Česka a zavítal k nám aj člen francúzskej skupiny Les Enfants de Finn, ktorý bol na Slovensku po prvýkrát a rovnako teda aj po prvýkrát na Havránku, mieste ktoré mu veľmi učarovalo svojou polohou a históriou. Tu sa rovnako dohadovala aj ďalšia spolupráca.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2006 sme sa ako skupina nezúčastnili žiadneho podujatia na Havránku, ani nemáme informácie o nejakej aktivite v tejto oblasti, čo je nám veľmi ľúto. To ale neznamená, že činnosť skupiny začala stagnovať, naopak rozbehla sa spolupráca v Čechách, kde sme sa zúčastnili akcie pod názvom „Festival Staroveku“ kde okrem hostiteľskej skupiny Boiová a Fergunna, sa zúčastnili aj skupina Skjaldborg zameraná na rekonštrukciu života Vikingov, ďalej skupina Teutta Taurini z Talianska a naša skupina Vae Victis. O pár dní neskôr sme boli ako skupina prizvaný k účasti na natáčaní dokumentu pre program Galileo vysielaný nemeckou stanicou PRO 7 a natáčaný na Nemeckej strane Šumavy v archeoskanzeme Keltendorf/Ringelai na Gabrete. Naša skupina tu zanechala výborný dojem, jeden z našich členov bol vybratý do úlohy hlavnej postavy v dokumente a neskôr aj pri vzájomnom sebapoznávaní zanechala skupina dobrý dojem o čom svedčila pozvánka na ďalšie podujatie v Nemecku, na rovnakom mieste, kde bola prijatá skupinami z Nemecka (Teutates, Cernunnos, Broch Arian Rod, Eburonen, Gabro Agrani), skupinami z Rakúska ( Stam Alauni, Boii Panonia)  a Terra Taurina (Taliansko) do spoločného združenia pod názvom Gabreta Wenia, ktorého úlohou bolo zabezpečovať vystúpenia na Gabrete, a ktorého členovia mali účasť na spoločných akciách zaistenú automaticky.
 
V roku 2007, sme zacali s akciami hned v zimnom období, a teda sme oslávili sviatok Imbolc na Gabrete v Nemecku. Tu sa dohadolvali určité pravidlá správania sa na vystúpenich na Gabrete, rozdelovali sa úlohy a funkcie. Na jar sme sa zúčastnili ďalšej akcie na Gabrete a teda na Beltaine, kde sme boli neskôr pozvaní nemeckou skupinou Teutates na otvorenie a k účasti prvého Keltského festivalu v nem. meste Sunnau, v srdci Nemecka, kde každá skupina mala vybratý svoj tematický okruh remesiel a každá aj prispela k rozšíreniu expozície skanzenu pre ďalšie roky. Naša skupina sa tu prezentovala hrnčiarstvom a pre skanzen sme zanechali vyrobený ručný hrnčiarsky kruh, aj vďaka ktorému máme zabezpečenú automatickú účasť na ďalších ročníkoch.
 
Rok 2008 bol venovaný reorganizácii skupiny, hlavná činnosť bola zameraná na zdokonalenie remesiel a zvyšovanie kvality a konečne sme sa ako skupina začali aj vážnejšie zaoberať historickým šermom a v spolupráci s Českou školou šermu Arma Ferre, sa zúčastnili seminárov šermu v Česku a organizovali aj Semináre hist. šermu na Slovensku, v našom sídle v Lietavskej Lúčke. Rovnako sme sa opäť zúčastnili podujatíí Samhain a Beltaine na Gabrete.
  
Rok 2009 bol rovnako zameraný na šerm a skvalitnenie našich remesiel, uskutočnili sa rôzne archeologické experimenty s vypaľovaním keramiky, s tavením bronzu a výrobou bronzových šperkov, získavali sa prvé skúsenosti s opracovaním surových koží, s výrobou zbrani (štíty poťahované kožou) a pod. Popri tejto činnosti sa začala spolupráca s ďalšími českými obč. združeniami zameranými na život Keltov, a to o.z. Boii z Nasavrk (Chrudim) a s o.z. Bacrie, osada Křivolík  (Česká Třebová) na spoločnej akcii Oslava sviatku Lughnasad v Nasavrkách. Do budúcnosti chce skupina obnoviť a rozvinúť spoluprácu s Liptovským Múzeom v Ružomberku, pokračovať v ďalšej spolupráci s Českými O.Z. a hlavne rozšíriť svoju aktivitu doma na Slovensku.
 
Rok 2010 sme začali prípravami na vlastný festival keltskej kultúry na Slovensku a to na Havránku, kde sme sa po dlhom čase veľmi radi vrátili. Napriek problémom, ktoré sa spájali s uskutočnením akcie, keď sa nám napr. podarilo "získať" zmluvu o prenájme priestoru až mesiac pred samotnou akciou a aj napriek nevydarenému počasiu, keď bol asi najhorúcejší deň v roku a ľudia radšej sedeli doma, sme boli nakoniec s akciou spokojní. 
V polovici leta sme opäť navštívili Nasavrky a priateľov z o.z. Boii, kde sa už cítime ako doma a koniec leta sme mali premiérovú návštevu na osade Křivolík (Česká Třebová) kde sa nám rovnako veľmi páčilo. Sezónu 2010 sme nakoniec ukončili akciou na Gabrete k sviatku Samhain, kde sme ale boli sklamaní upadajúcou úrovňou.
 
K roku 2011 okrem už tradičných podujatií, chceme zintenzívniť festival Keltov na Havránku s pokusom pritiahnuť čo najviac záujemcov o históriu a hlavne o toto, stále pre mnohých neznáme obdobie. 
 
Rok 2012 bol pre činnosť združenia veľmi prínosný upevnením priateľstva medzi rakúskym združením Boii Panonnia a naším združením Vae Victis. Naším rakúskym priateľom sa na Havránku veľmi páčilo a boli nadšení nielen atmosférou, ktorou je nadšený každý návštevník Havránku či je tam poprvý alebo po 100 - tý krát, ale aj organizáciou a atmosférou, ktorú sa snažíme vytvoriť pre účinkujúcich od ich príchodu.
Motto ktoré predniesol Thomas, náčelnik kmeňa Boii Panonnia sa stalo mottom a symbolom nášho priateľstva :
Keltský Trisquelles je : Havránok, Nasavrky, Schwarzenbach: 3 PODUJATIA, KTORÉ NIKDY NEVYNECHAJÚ !!!!!!!!
 
Od roku 2013 sa Ketský Deň na Havránku premenoval na jednoduchšší, ale výstižnejší názov a to Živý Starovek. Hlavným dôvodom bolo, že naše podujatie už nie je len o Keltoch, ale v rámci priateľských vzťahov sa snažíme dať priestor všetkým významným kultúram, ktoré ovplyvnili život na našom území v období staroveku a tak majú návštevníci možnosť vidieť okrem nás Keltov aj kultúru Rimanov a Germánov z čias Markomannských vojen (1-2 st. po Kristovi), alebo kočovný život a kultúru skýtskych kmeňov. Najvýznamnejšou udalosťou posledného ročníka bola účasť poľského združenia Celtica, ktoré sa poprvýkrát zúčastnilo akcie mimo svojej domoviny, s ktorým sme sa osobne nepoznali a naše prvé vzájomné stretnutie bolo naplnené obavami a očakávaniami z obidvoch strán. Našťastie poľský priatelia nesklamali a naopak vytvorili úžasnú atmosféru hneď od svojho príchodu a na náš prvý spoločný večer budeme určite všetci ešte dlho, dlho spomínať. Zoznamovalo sa a spievalo až do neskorého rána, ale únavu počas priebehu vystúpenia neukázal ani jeden účinkujúci a samotné podujatie bolo najlepším podujatím, ktoré sa nám podarilo zorganizovať a z vyjadrení ostatných účinkujúcich sme sa nakoniec dopočuli, že naše podujatie je hodnotené ako jedno z najlepších podujatí v roku, čo nás samozrejme veľmi teší a zároveň zasväzuje udržať a prípadne aj zvyšovať kvalitu ďalších ročníkov.
 
Rok 2014 sa z hľadiska podujatia Živý Starovek nezačal pre nás šťastlivo, nepodarilo sa nájsť spoločnú dohodu so správcom archeoskanzenu Havránok - Liptovská Mara, ktorým je Liptovské múzeum v Ružomberku. Naše požiadavky hlavne z hladiska spolufinancovania podujatia, ktoré sme pravidelne každý ročník financovali z vlastných zdrojov s rizikom straty (nepriaznivé počasie, malá návštevnosť) boli odignorované a začali sa riešiť, keď už bolo neskoro a účastníkom predchádzajúceho ročníka sme museli odovzdať smutný odkaz, že podujatie je na rok 2014 ZRUŠENÉ !!!
O to viac sa ale vyvíjala aktivita združenia mimo Havránku a tak sme sa zúčastnili vďaka O.Z. Hradiská na osádzaní turistickej tabule v obci Prosné, kde sa našlo podobné obetisko ako na Havránku, datované do čias Keltov a teda sme mali skoro povinnosť byť na tejto udalosti, ktorej sa mimochodom zúčastnili aj významní archeológovia a osobnosti venujúce aktívne celý svoj život histórii. A naše združenie sa zviditeľnilo o čom svedčila pozvánka na odbornú konferenciu pod názvom Kelti na Slovensku, kde sme sa predstavili ukážkami remesiel a krátkou hranou scénkou. 
Pokračovaním tejto konferencie, ktorá bola organizované VÚC Žilina a kde sa zúčastnili archeológovia a zamestnanci múzeí Žilinského samosprávneho kraja, je spolupráca na knižnej publikácii a to nafotením materiálu o Keltoch z prostredia na Havránku a tak sa členovia Vae Victis predsa len vôlou bohou a vyšších síl ocitli na Havránku aj tento rok.
 
V porovnaní s rokom 2014 sa začal rok 2015 vcelku úspešne, hneď Nový rok sme spoločne oslávili na archeoskanzeme Schwarzenbach v Rakúsku aj s našimi priateľmi Boii Panonia. O pár mesiacov neskôr sme sa zúčastnili na oslave príchodu jari a nového života ktorý symbolizuje sviatok Beltaine, veľkou symbolikou celého podujatia bolo čerstvo narodené žriebä práve v noc Beltainu. O pár týždňov neskôr sme boli opäť pozvaní do Hanušoviec, v rámci celoeurópskeho podujatia "Noc otvorených múzeí" kde sme opäť prezentovali keltskú kuľtúru z našeho územia. Ďalším podujatím ktoré malo pre nás veľký význam z hľadiska kontaktov a spoločnej spolupráce, bolo osadenie dvoch turistických informačných tabúľ, jedna priamo v obci Dolné Orešany a druhá priamo na "obetisku" a hradisku Slepý Vrch. Začiatok leta sme započali opätovnou návštevou archeoskanzemu Křivolík kde sa zúčastňujeme v rámci spolupráce s o.z. Bacrie už tradične, tentokrát na oslave letného Slnovratu. Odtiaľ sme sa po roku konečne opäť vrátili tam kde sme kedysi začínali a teda na Havránok, kde sme uskutočnili už po 5 krát podujatie pod názvom Živý Starovek, tento ročník obohatený o združenie Bagras, ktoré sa okrem iných aktivít začalo zaoberať aj kuľtúrou ktorá sa na našom území síce priamo nevyskytla ale jej vplyv mal veľký význam na kuľtúru ostatných starovekých kmeňov, na našom území priamo pôsobiacich. Jedná sa o antických hoplitov a títo "naši" mali u divákov veľký ohlas a môžeme sa všetci tešiť na ďalší ročník kde sa chystajú prísť v ešte väčšom množstve a lepšom vybavení. Po Havránku už tradične naša cesta putuje do Nasavŕk kde sa spoločne s kmeňmi celej Európy (posledne účasť 8 štátov) zúčastňujeme osláv sviatku Lughnasad. O pár dní neskôr opäť tradične smerujeme na Schwarzenbach do Rakúska, kde sa stretávame s mnohými už priateľmi ktorých na ostatných podujatiach nevidíme. Leto končíme tentokrát už druhou návštevou kupeckej osady Krumbenow v Českom Krumlove, aby sme sezónu zakončili opäť návštevou na Křivolíku, tentokrát za účelom osláviť keltský sviatok Samhain. Záver sezóny sme nakoniec ale posunuli, pretože sme prijali pozvanie na natáčanie dokumentu pre STV Banská Bystrica, s tématikou "Kyjatická kuľtúra" a "vznik osady Vlkolinec". Aj keď tieto dva dokumenty nemajú nič spoločné s obdobím ktoré o.z. Vae Victis prezentuje, predsa len spolupráca s STV nesie prínos do budúcna k množnej spolupráci na dokumente o keľtoch na území Slovenska. Zároveň v ten istý deň prebiehal aj krst knihy o keltoch pod názvom "KELTI - Veľká kniha o keltoch v Žilinskom kraji" ktorá vyšla dvojjazyčne SK/UK a kde naše združenie prispelo fotomateriálom, aj keď sa s obsahom knihy absolútne nestotožňuje !!!!!
Takže vcelku bohatý rok a dúfame že ďalší bude minimálne taký istý ak nie opäť o kúsok lepší.....
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu !!!
TOPlist